„Školení pořádá oddělení sociální prevence magistrátu a vede je protidrogový koordinátor Luděk Blecha. Je rozděleno na dvě části, první už mají strážníci za sebou, druhá je čeká začátkem příštího roku,“ vysvětlila tisková mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková.

Nepřirozený lesk v očích

„V prvním bloku se téměř padesátka policistů seznámila se základním rozdělením, popisem a účinkem nejčastěji zneužívaných drog, ke kterým patří marihuana, pervitin, extáze, LSD, kokain, heroin a těkavé látky.

O tom, zda je člověk pod vlivem drogy napoví jeho řeč i chůze, ale také oči. Neklamným znamením požití drogy bývají překrvené spojivky nebo lesk očí spolu s rozšířenými nebo zúženými zornicemi. Určit osobu, která je pod vlivem drog ale není jednoduché. Vždy jde o odhad závisící na osobních zkušenostech policisty, což je velmi důležité pro zajištění vlastní bezpečnosti a bezpečnosti dalších osob,“ vysvětlil protidrogový koordinátor Luděk Blecha.

Nevyzpytatelné chování

„Toxikoman může skrývat injekční stříkačku nebo zbraň a jeho chování je často obtížně odhadnutelné. Nejúčinnější zbraní policisty je zachovat klid a rozvahu. Pokud dojde k poranění, například o injekční jehlu, je třeba ranku nechat volně krvácet a nemačkat ji, co nejrychleji ji důkladně vymýt vodou a mýdlem, a ošetřit desinfekčním roztokem, který má antiseptický a protivirový účinek,“ upozornil protidrogový koordinátor.

Druhá část školení je naplánovaná ne leden a měla by probíhat za přítomnosti policejních specialistů. Zaměřena bude na problematiku drog v dopravě, ale také na postup při dokumentaci přestupků. „Strážníci mají k dispozici testy na drogy, které mohou použít při namátkových kontrolách heren a barů, ale také samotných řidičů. Po proškolení by měli snadněji odhadnout, zda je kontrolovaná osoba pod vlivem drogy a potvrdit to testem,“ přivítal protidrogové školení ředitel frýdecko-místecké městské policie Václav Buček.