Vyrazili jsme vzhůru z Unčína, což je místní část Krupky, protože jsme chtěli vidět zříceniny arcibiskupského hradu Kyšperk, vyprávění o něm si ale nechám na někdy příště. Od zřícenin jsme potom vystoupali neznačenou cestou podél Unčínského potoka s několika vodopádky k jezírku ve svahu hory, kde mají svou základnu místní otužilci. My jsme si tu v parném dni příjemně oddechli, o půl roku později, na podzim 2022 je prý Kotelní jezírko bez vody.

Kolem zrezivělých trosek lyžařských vleků jsme posléze vystoupali na planinu s rozcestím u pěkně opraveného Goldammerova křížku, odkud se již otvírají první výhledy – zatím jen k severu do Německa a na opačnou stranu k vrcholu Komáří vížky, korunovanému charakteristickou siluetou horského hotelu, jehož první předchůdce zde stával již od roku 1857.

„Na tomto místě chtěli bychom upozornit, že rozhled z Komáří vížky patří nejen k nejkrásnějším v Krušných horách, ale může se směle tvrdit, že i k nejkrásnějším v celé Evropě,” píše pan Wörl v turistickém průvodci z roku 1890. Má pravdu, od hotelu, u něhož funguje i občerstvení pro „vandráky“ a prodejna suvenýrů, je skutečně famózní pohled do dalekých pánví pod horami.

Dva střepy zdiva zbyly z koutské tvrze
Nejkrásnější tvrz se nachází nedaleko Votic. Pozůstatky paláce obklopuje voda

Je zde i konečná lanovky, zbudované před 70 lety. Při délce 2348 metrů překonává bezmála půlkilometrové převýšení. Díky svému stáří a technickým parametrům byla v roce 2013 zapsána na seznam kulturních památek. „Je naprosto poslední tohoto typu na světě, s původní technologií švýcarské firmy Von Roll. Určitě se zlepšila elektrika a zabezpečení, to ano. Mechanická trať i stanice je ale v původním stavu,“ říká o lanovce její velký fanda, jinak ortoped Tomáš Trnavský.

Pod vrcholem, který je ve výšce 806 m n. m., prochází silnice sedlem, v němž je autobusová zastávka a parkoviště. Najdeme zde i barokní hornickou kapli sv. Wolfganga, obklopenou působivým hřbitůvkem.

A mně nezbývá, než podotknout, že ať se odtud vydáte jakýmkoli směrem, rozhodně nebudete zklamáni.

Co vidět v okolí: Krupka – historické hornické město se zříceninami hradu a hornického kostela. Bohosudov – část Krupky s barokním poutním areálem. Chlumec – památník bitvy z roku 1813 a křížovou cestou na Hůrce.

Doprava: BUS až ke kapli z Teplic i z Krupky (stejný spoj), VLAK nejbližší v Bohosudově (k lanovce 2 km, na vrchol přes 8 km, 600 m převýšení)

Co je dobré vědět: Lanovka jezdí v létě od 8.30 do 18.30, v zimě do 16.30, vždy po hodině, aktuální ceník najdete na webu. Bufík na vrcholu čepuje Plzeň do kelímků, takže trochu dražší, klobásky tam ale dělají luxusní.