Základní a mateřská škola Montessori Ostrava zároveň umožní svým studentům absolvovat mezinárodní Cambridge zkoušku zcela zdarma.

V novém školním roce 2020/2021 chystá Základní a mateřská škola Montessori Ostrava novinky ve výuce cizích jazyků. Stane se jedinou Montessori školou v
Moravskoslezském kraji s bilingvní výukou metodou CLIL. To znamená, že jsou nejazykové předměty vedeny v cizím jazyce. 

Od třetího ročníku bude mít na starost aprobovaný rodilý mluvčí hudební výchovu, od pátého pak půjde o matematiku. 


S novým školním rokem budou v mateřské škole působit dva rodilí mluvčí. Na Základní škole Montessori Ostrava pak budou tři. Dva budou žáky vzdělávat v angličtině,
třetí ve francouzštině. „Děti v první třídě mají cizí jazyk tři hodiny týdně. Od čtvrtého ročníku je v rozvrhu druhý cizí jazyk s rodilým mluvčím. O rok starší školáci už mají cizí
jazyk dokonce osm hodin týdně”, říká ředitelka Základní a mateřské školy Montessori Ostrava Tereza Krčíková.

Škola si pro své studenty připravila další z řady výhod. Na vlastní náklady umožní dětem absolvovat mezinárodní Cambridge zkoušku v cizím jazyce. Díky tomu už dvě
desetileté žákyně prošly zkouškou „Flyers” zcela zdarma a můžou se pochlubit úrovní anglického jazyka B1.


Více informací o Základní a mateřské škole Montessori Ostrava najdou zájemci na webu www.montessoriostrava.cz.