Dne 20. ledna 2003 založili Roman Brzezina, Renáta Turoňová a další nadšenci občanské sdružení Bunkr. Začalo to otevřením prvního klubu, který Roman a Renáta vybudovali v Třinci s motivací poskytnout prostor a podporu těm dětem a mladým lidem, kteří pocházeli z komplikovaného zázemí. Brzy poté se aktivity Bunkru začaly rozšiřovat a nyní již Kluby Bunkr (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež) působí ve třech městech – v Třinci, Bohumíně a Novém Jičíně.

close Bunkr se věnuje dětem, mladým lidem, rodinám i místní komunitě. info Zdroj: Zuzana Bocková zoom_in

Ke klubovým aktivitám se postupně přidala i terénní forma služeb, a pracovníci Bunkru nyní za klienty také přichází přímo do ulic měst, kde děti a mladí lidé tráví svůj volný čas. Smyslem jejich práce bylo (a stále je) podávat dětem a mladým lidem pomocnou ruku, vyslechnout je a hledat řešení jejich problémů tak, aby se jim žilo lépe. Jak šel čas, transformovala se organizace na obecně prospěšnou společnost a rozšířila pole své působnosti. Kromě dětí a mladých lidí se tak v Bunkru začali věnovat i pěstounským rodinám. Ty dlouhodobě podporují a doprovází je ve vytváření zdravě fungujících náhradních rodin.

close Bunkr se věnuje dětem, mladým lidem, rodinám i místní komunitě. info Zdroj: Zuzana Bocková zoom_in

Také místní komunita jim nebyla lhostejná.Obzvláště pak ta, která nemá stejné životní podmínky jako většina společnosti. Proto se nyní věnují i komunitní práci a provozují Komunitní centrum Borek. Po celou dobu činnosti se v Bunkru snaží dělat věci jinak. Soustředí se na prevenci, vidí větší efekt v řešení příčin problémů než jejich následků. Považují také za důležité upozorňovat na jevy, které jsou ignorovány nebo tiše tolerovány společností. Od roku 2003 se z organizace vybudované nadšenci a dobrovolníky stala profesionální organizace, poskytující sociální služby a podpůrné aktivity, která má na poli prevence v Moravskoslezském kraji důležité místo.

„Na dobu v Bunkru vzpomínám hodně dobře, zažil jsem tam spoustu srandy, našel hodně nových kamarádů, hodně jsem se toho jak od pracovníků, tak od dobrovolníků naučil, a prostě vzpomínám rád na ty roky strávené v Bunkru…," říká Dominik, jeden z bývalých klientů Klubu Bunkr.

Celá stručná historie organizace je zaznamenána zde.

Zuzana Bocková