Co jsme tedy mohli udělat? Zajít si pro upečenou husičku do restaurace k výdejovému okýnku a doma si na ní pochutnat v rodinném kruhu. Tak to udělalo v Hodoňovicích i většina Čendaspoláků, kteří si v neděli 15. listopadu zašli s jídlonosiči do Hostince U Čendy pro do zlatova upečenou husu. K tomu byly bramborové i kynuté knedlíky, výtečné červené zelí. A kdo měl zájem, mohl tento slavnostní nedělní oběd korunovat růžovým či červeným sv. martinským vínem, které zde bylo možné též zakoupit. Takže alespoň toto „zpestření“ v tomto nelehkém pandemickém čase. Děkujeme hostinskému Pavlovi Kowalczykovi a jeho kuchaři, že nám připravili tyto nevšední gastronomické zážitky.

Čendaspoláci v zastoupení Dajany Zápalkové