Vojenské aktivní zálohy, připravené pomoci armádě v krizových situacích, většina lidí zná, nyní ale vyvstala potřeba mít podobně „v záloze“ připraveny i kapacity ošetřovatelské, protože zdravotníci v první linii i další personál v sociálních službách se často koronaviru neubrání a na čas vypadávají z okruhu těch, kteří mohou pomáhat. I proto se rozjíždí aktivita Českého červeného kříže, který prostřednictvím Kurzu moderního ošetřovatelství v praxi a ve spolupráci s městem Frýdek-Místek hodlá vyškolit stovky „pečovatelů v záloze“. 

Zdravotnického a ošetřovatelského personálu je ve zdravotnických a sociálních zařízeních je nedostatek. Zařízení se opravdu potýkají s nedostatkem pracovníků a uvítají proškolené lidi, kteří jim budou moci být k ruce. Školením projde okolo sto padesáti lidí v listopadových i následných termínech, takže město bude mít postupně v záloze potřebný ošetřovatelský personál, který může využít místní nemocnice či domovy pro seniory či další zařízení pobytových sociálních služeb. Absolventi kurzu nemusí pomáhat pouze v nemocnicích nebo domovech pro seniory, ale mohou se díky tomuto kurzu naučit ošetřovat své blízké doma. 

S Českým červeným křížem město Frýdek-Místek spolupracuje dlouhodobě a této spolupráce si velmi vážím, rovněž finančně podporujeme jeho projekty, které jsou přínosné pro naše občany. 

Marcel Sikora