V letošním roce jsme do projektu DARUJ FM zapojili kostel svatého Martina ve Skalici. A to konkrétně jeho věž, která je v havarijním stavu. Krovy věže jsou v mnoha místech napadeny dřevokazným hmyzem a houbami. Fasáda a jednotlivé římsy věže jsou na mnoha místech zvětralé a odpadlé. Oplechování na průčelí fasády je poškozeno. Kovaný kříž umístěný na špici věže je uvolněn a v důsledku toho do věže zatéká. Celková oprava vyjde na zhruba 1 milion korun.

Kostel svatého Martina je významnou kulturní památkou a nejstarší část kostela pochází z roku 1622, proto věřím, že se občané města, kterým záleží na dědictví našich předků, do toho projektu zapojí a přispějí na opravu této památky. Velmi mě těší, že díky projektu DARUJ FM se nám povedlo přispět na rekonstrukci evangelického kostela, rovněž kulturní památky. V loňském roce se vybrala neuvěřitelná částka 545 tisíc korun na nové varhany do kostela sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích. Vždy budu usilovat o to, aby se každý rok do projektu DARUJ FM zapojila minimálně jedná památka na území města.

Marcel Sikora