Velký zájem byl tradičně o představení cizích jazyků, divadlo v ruském jazyce a vystoupení pěveckého sboru. Ani demonstrace pokusů v laboratořích chemie, fyziky a biologie nenechaly návštěvníky chladnými, řadu z nich si mohli vyzkoušet osobně. 

V tělocvičnách a posilovně studenti předváděli ukázky zájmových kroužků florbalu a gymnastiky. Mezi návštěvníky byli hlavně uchazeči se svými rodiči, z nichž mnozí jsou úspěšnými absolventy školy. 

Brzy se do školy chystá nastoupit další generace. Co je zapotřebí udělat pro přijetí?

Je nutno podat přihlášku do 2. března 2020 a úspěšně vykonat přijímací zkoušku a umístit se mezi 90 nejúspěšnějšími, které bude škola přijímat do 3. tříd prvního ročníku šestiletého studijního oboru.

Olga Onderková, ředitelka školy