Tradičními místy, kde si užívají zimních radovánek, jsou kopce u kina Kosmos a pod Stylem. Proto kvůli zajištění bezpečnosti sáňkujících dětí byly dočasně uzavřeny dva úseky na ulicích Palackého a Okružní. Přechodné dopravní značení je v těchto místech při dostatku sněhu povolováno každoročně a je součástí schváleného plánu zimní údržby.

Šárka Szlaurová