V rámci procvičení jemné motoriky se do draní peří pustily naše uživatelky oddělení sociálních lůžek. Práce jim šla od ruky, neboť v mládí samy škubaly peří do výbavy, aby pak měly "šumné peřiny".

Paní pečovatelka Monika Kaczmarczyková klientkám věnovala svůj čas a zavzpomínala na tuto lidovou tradici. Celé odpoledne proběhlo v živé atmosféře a ve vzpomínkách na staré časy.

Text a foto: Irena Sikorová Nožková