Lašský král promluvil na silvestra z Monte Čupela v pravé poledne „ku všeckym Lachum světa“ „Tuž vitajtě – važene a ctěne Ľašky, važeni Ľaši, susedě, susedky, všecy dobři ludě. Zdravim cely velky ľašsky narod na Moravě, ve Slezsku, na Kysucach, v Haliču, v Praze a aji na tym celym Božim světě! Zasej se schazame na tym naším Ľašskym Řipu, keremu ludovo pravime Čupek. Lučime se ze starym rokem, a ten novy za chvilu uvitame. Tuž ten stary, rok včil čistym palenym truňkem splachněm, Radkem zapijem… Zdruv!“ Shromáždění lidé, kteří na Čupek přicházeli z Metylovic, od Pržna i Hodoňovic po cestách – necestách, pěšky, na koních, s dětmi i čtyřnohými kamarády se občerstvovali ze svých zásob, ale též u stánkařů. A nebyla to jen „vařonka“, svařené víno, ale též cosi k snědku. V pravé poledne všichni upřeli svůj zrak a nastražili uši na lašského krále, který ve svém novoročním poselství zhodnotil uplynulý rok, který byl bohatý na akce pořádané Královstvím lašským. Kdo chtěl mohl se zúčastnit různých vlastivědných výšlapů, poutí aj. setkání. Ostatně o tom se lidé vždy mohou dozvědět s periodika nazvaného Lašský dostavník, na jehož vydávání se i v roce 2024 snaží získat finance od starostů přilehlých obcí, podnikatelů, přispívá i velkou měrou pivovar Radegast, za což patří poděkování všem. V závěru řeči lašského krále Zdeni Viluša I., krala ľašskeho, zvaného Chrabreho, nechybělo vinšování: Vinšujeme temu domu, vinšujeme v nim každemu: Pohody a klidne spani, velkych přijmuv, malych dani. Za pakatel elektryku, zbudě vela na putyku… Pivo lacne jak dešťovka, na obid ať stači stovka. Z podia pozdravili všechny, co přišli na silvestrovské setkání s lašským králem na Čupek, i starostové Bašky a Metylovic. Zazněla Lašská hymna a další lidové písně, lidé si přáli pohodový nový rok prožitý ve zdraví bez velkých katastrof a jiných nepříjemných událostí. Cesta do údolí pak rychle utekla, aby se dál pokračovalo v oslavách posledního dne roku 2023 a s bujarým veselím se přivítal nový rok 2024. Tak ať je pro nás všechny příznivý!

Dajana Zápalková