Toto zařízení bude sloužit jako prototyp inovativního gravitačního systému skladování elektrické energie, který lze instalovat například ve funkčních nebo již nevyužitých důlních podzemních šachtách. Demonstrátor systému o výkonu 250 kW bude dodán britské start-up společnosti Gravitricity koncem letošního roku a bude instalován v britském Leithu.

Firma Huisman vyrobí zařízení pro skladování elektrické energieZdroj: Jolana Filipová

Jolana Filipová