„Účelem kampaně je poukázat, jaká pomoc je či není vhodná ze strany občanů a k čemu případně vede, a připomenout lidem bez domova, že mají možnost ve svém životě něco změnit, a město je prostřednictvím svých pracovníků nebo pracovníků sociálních služeb připraveno jim pomoci. Chceme lidi bez přístřeší v co největší míře směřovat do sociálních služeb a návazných aktivit, aby nemuseli trávit zimu na ulici, to je také jeden z cílů kampaně,“ vysvětlil Vlastimil Starzyk z odboru sociálních věcí třinecké radnice.

Pracovníci odboru sociálních věcí společně se strážníkem městské policie oslovili prostřednictvím letáčků několik desítek občanů města s tím, že obdarovávání lidí bez domova penězi či jídlem jejich situaci nevyřeší. Zároveň lidé bez domova dostali informace o možnostech, kam se obrátit. V tom všem jim byl nápomocen člověk, který si sám prošel nelehkou životní situací a skončil na ulici. Bezmála po desíti letech bez domova se dokázal postavit na vlastní nohy a s oslovenými Třinečáky se podělil o své životní osudy. Z vlastní zkušenosti vysvětlil, proč se tak stalo a co ho motivovalo ke změně. Dnes má muž rodinu, bydlení a pracuje jako terénní pracovník právě s lidmi bez přístřeší.

Do kampaně jsou společně s pracovníky magistrátu zapojeny také neziskové organizace jako Slezská diakonie či Šance Podaná ruka, strážníci Městské policie Třinec a další dobrovolníci. Kampaň průběžně potrvá až do Vánoc letošního roku.

Šárka Szlaurová