„Lidé do přistavených kontejnerů mohou odevzdávat například části nábytku, podlahové krytiny, matrace, sportovní vybavení, kočárky apod. Velké kusy nábytku je dobré rozebrat na menší, jinak budou nádoby zbytečně rychle přeplněné,“ říká Tomáš Ondraszek, vedoucí komunálních služeb SMOLO CZ a zdůrazňuje, že do velkých kontejnerů nepatří stavební suť, zemina, kamení, listí, suchá tráva, větve, elektrospotřebiče a nebezpečné odpady.

Vloni obyvatele Třince odevzdali v rámci jarního a podzimního vozů celkem 346 tun velkoobjemového odpadu. „Lidé do nádob na velkoobjemového odpady vkládají téměř všechno, co se najde doma mezi sklepem a půdou. Někdy je to i použité oblečení, které by přijaly charitní organizace, moc pěkné vydání knih, ale také krabice léků, které se mají odevzdávat do speciálních nádob v lékárnách,“ říká Petr Klus, vedoucí sběrného dvora v třineckém areálu Tyrská.

Mobilní sběrny s obsluhou

Do některých lokalit Třince zavítají také souběžně neb v obdobných termínech mobilní sběrny nebezpečného odpadu. Jejich obsluze lze odevzdat rozpouštědla, barvy, zářivky, pesticidy, baterie, akumulátory a elektrospotřebiče.

Velkoobjemný odpad, bioodpad a elektroodpad mohou občané Třince zdarma odevzdávat také po celý rok ve sběrném dvoře v areálu Tyrská, a to 6 dní v týdnu.

Jarní svoz velkoobjemového odpadu.Jarní svoz velkoobjemového odpadu.Zdroj: se souhlasem SMOLO.CZ

„Žádáme obyvatele, aby kontejnery nepřeplňovali a neodkládali odpad mimo ně. Pokud dojde k zaplnění nádoby dříve a budeme o tom včas informováni, vynasnažíme se zajistit výměnu za prázdnou. V tomto případě je třeba volat náš dispečink na číslech 775 447 869 nebo 736 513 745,“ doplňuje Ondraszek.

Možnost využít svoz velkoobjemového nebo nebezpečného odpadu se týká pouze obyvatel města. Podnikatelské subjekty si musí zajistit odvoz a likvidaci odpadu na vlastní náklady.

Kdy a kam přistavíme nádoby

Svoz velkoobjemného a nebezpečného odpadu pro příměstské části začal v Třinci poslední březnovou sobotu v místní části Karpentná, a bude postupně pokračovat až do začátku června, kdy se tato možnost nabídne občanům Gutů. V samotném Třinci-Městě budou nádoby na VO rozmístěny od 27. dubna na Terase, naposledy budou v jarním termínu přistaveny první červnový víkend, a to ve Starém Městě a na Folvarku.

Harmonogramy najdete na našem webu zde v sekci Nakládání s odpady, občané. 

Dorota Havlíková