Příběh upoutal malé pacienty natolik, že alespoň na chvíli zapomněli na všechny bolístky a bavili se společně s herci. Hospitalizované děti se ponořily do humorné pohádky o nešťastné ježibabě, která se chtěla stát krásnou čarodějkou. Dalším hrdinou byl kašpárek, který putoval z pohádky do pohádky a dohlížel na to, aby dobro vždy zvítězilo nad zlem.

„V každém vystoupení děti aktivně asistují hercům a jsou zapojovány do děje. Za svou aktivitu si pak mohou vybrat dáreček. Ráda bych poděkovala sponzorům, kteří nám pomáhají a podporují provoz spolku, a to firmám Winner Group, s.r.o., Reality management, a.s., Interiér B+M, s.r.o., AK PLUS Novostav, s.r.o., Materiálový a metalurgický výzkum, s.r.o., Enviform, a.s. a Cieslar, s.r.o.,“ dodala vedoucí divadla Křesadlo Ludmila Sikorová.

Autor: Irena Sikorová Nožková