Do naší země na pozvání společnosti Den poezie přijíždí i řada významných básníků ze zahraničí, aby se zapojili do té neopakovatelné atmosféry. Festival je podporován Ministerstvem kultury ČR a hlavním městem Praha. Každoročně je vyhlašováno téma, které může být pro jednotlivé organizátory inspirací.

Letošní téma – Básně v obrazech je jistě otevřené, inspirativní, včetně myšlenek o vizuálních a textových obrazech s propojením různých žánrů. I členové Literárního klubu P. Bezruče Frýdek-Místek (LKPB) se nechali inspirovat uvedeným tématem a své básně seřadili do scénáře, se kterým se představili posluchačům ve Frýdecké knihovně v podvečer ve čtvrtek 9. listopadu 2023. Verše byly velice vkusně doplňovány hrou na kytaru hudebníkem Jardou Dobiášem. A protože někteří literáti mistrně vládnou i štětcem na plátně, byly k vidění i obrazy.

„Chodím ráda na tyto literární večery, vždy doznám zklidnění duše a načerpám tolik potřebnou energii pro následující dny,“ přiznala nejedna z účastnic tohoto nevšedního setkání. Pro sedm přednášejících literátů, kteří se pokusili dostat do rovnováhy básně s obrazy prezentací tvorby své i svých kolegů, to je jistě to nejlepší ocenění. Prostředí Frýdecké knihovny takovým setkáním nahrává, a proto jsme rádi, že jsme byli jejich pracovnicemi vřele přijati. Děkujeme a těšíme se na další setkání u poezie a hudby.