Jedná se o péči poskytovanou pacientům, u kterých byla stanovená základní diagnóza, došlo ke stabilizaci jejich zdravotního stavu či zvládnutí náhlé nemoci nebo náhlého zhoršení chronické nemoci, a jejichž zdravotní stav vyžaduje doléčení nebo poskytnutí zejména léčebné rehabilitační péče. Nemocnici Třinec se podařilo zahájit provoz nového oddělení i v době složité epidemiologické situace.

Pacienty k léčbě indikuje lékař při hospitalizaci na akutním lůžku. Součástí následné péče je mezi jinými zajištění léčebné rehabilitační péče, nácvik soběstačnosti pacienta a dovednosti všedního života, spolupráce s nutričním terapeutem a dle potřeby stanovení individuálního nutričního plánu. Na oddělení je rovněž zajištěna spolupráce se sociální pracovnicí a s dalšími odborníky v rámci konziliárních činností (neurolog, oční lékař, psychiatr, chirurg, ORL lékař, specialista na ošetření chronických ran).

Cílem následné péče je nastavení intervencí a jejich realizací vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu a celkové kondice pacienta za účelem návratu pacientů do domácí péče. „Uvědomujeme si, jaké to je stát se zcela závislým na péči druhých a proto se snažíme ulehčit pobyt všem našim pacientům a to vstřícným personálem, odbornou péčí a příjemným prostředím,“ uvedl ředitel Nemocnice Třinec Zdeněk Matušek.

Irena Sikorová Nožková tisková mluvčí