Finanční příspěvek nemocnice použije k zakoupení 2 kusů přístrojů kyslíkové terapie, rozšíří tak kvalitu poskytované péče o hospitalizované pacienty. Za tento štědrý dar nemocnice děkuje.

Jana Březinová