„Je to výjimečná výstava především tím, že její kurátorka s umělci spolupracuje velmi úzce. Taková kurátorská práce se velmi liší od té mé, kdy já jsem spíše dramaturgem galerie a zároveň jejím produkčním neustále se střídajících umělců na dobu maximálně měsíce. Jagna Domžalska vystavujícími takřka manipuluje. Užívá je jako nástroje a partnery v dialogu pro prezentaci vlastní filosofické úvahy nad identitou a jejím významem. Připomíná to dirigování symfonie,“ řekla při zahájení výstavy kurátorka Galerie města Třince, Katarína Klusová.

Ve výstavním prostoru v kulturním domě TRISIA jsou k vidění různorodá díla od obrazů až po audiovizuální prezentace. Všechna mají jedno společné - zabývají se významem s definicí a vnímáním identity. Jednou z metod práce Agnieszky Grodzińské je množení a seskupování nalezených obrazů, ve kterých se odráží autorčin pohled na politickou a společenskou situaci, ale promítá se do nich také její intimní život. Vitalii Shupliak naopak zkoumá a snaží se pomocí dokumentu identifikovat pojem „příslušnost.“

"Svobodné výpovědi obou umělců působí jako určitý druh šifry. Jsou lakonické formou ale silné svým výrazem. Působí v různých konfiguracích a nabírají nové významy. V rámci výstavy v Galerii města Třince jejich dílo získá formu dialogu nebo konfrontace," uvádí doprovodný text k výstavě Identical Identity.

Vernisáž výstavy Identical Identity.Zdroj: Knihovna Třinec

Ta bude ke zhlédnutí až do 18. února letošního roku. Galerie města Třince na rok 2020 chystá bohatý program. Milovníci současného umění mohou těšit na talentovaného a oceňovaného výtvarníka Jana Výtisku, výstavu vedenou kurátorem Piotrem Sikorou z Meet Factory v Praze nebo na díla Karla Adamuse, který patří k nejvýznamnější žijícím umělcům pocházejících z Třince.

Doprovodný program galerie bude složený především z přednášek, které se kromě výtvarného umění budou věnovat také hudbě a v programu také nechybí pravidelná promítání v rámci filmového klubu FK3. Více informací a aktuální program Galerie města Třince najdete na: www.galerietrinec.cz nebo na https://www.facebook.com/galerie.trinec.

Jan Delong