„Je to výjimečná výstava především tím, že její kurátorka s umělci spolupracuje velmi úzce. Taková kurátorská práce se velmi liší od té mé, kdy já jsem spíše dramaturgem galerie a zároveň jejím produkčním neustále se střídajících umělců na dobu maximálně měsíce. Jagna Domžalska vystavujícími takřka manipuluje. Užívá je jako nástroje a partnery v dialogu pro prezentaci vlastní filosofické úvahy nad identitou a jejím významem. Připomíná to dirigování symfonie,“ řekla při zahájení výstavy kurátorka Galerie města Třince, Katarína Klusová.

Ve výstavním prostoru v kulturním domě TRISIA jsou k vidění různorodá díla od obrazů až po audiovizuální prezentace. Všechna mají jedno společné - zabývají se významem s definicí a vnímáním identity. Jednou z metod práce Agnieszky Grodzińské je množení a seskupování nalezených obrazů, ve kterých se odráží autorčin pohled na politickou a společenskou situaci, ale promítá se do nich také její intimní život. Vitalii Shupliak naopak zkoumá a snaží se pomocí dokumentu identifikovat pojem „příslušnost.“

"Svobodné výpovědi obou umělců působí jako určitý druh šifry. Jsou lakonické formou ale silné svým výrazem. Působí v různých konfiguracích a nabírají nové významy. V rámci výstavy v Galerii města Třince jejich dílo získá formu dialogu nebo konfrontace," uvádí doprovodný text k výstavě Identical Identity.

Vernisáž výstavy Identical Identity.

Ta bude ke zhlédnutí až do 18. února letošního roku. Galerie města Třince na rok 2020 chystá bohatý program. Milovníci současného umění mohou těšit na talentovaného a oceňovaného výtvarníka Jana Výtisku, výstavu vedenou kurátorem Piotrem Sikorou z Meet Factory v Praze nebo na díla Karla Adamuse, který patří k nejvýznamnější žijícím umělcům pocházejících z Třince.

Doprovodný program galerie bude složený především z přednášek, které se kromě výtvarného umění budou věnovat také hudbě a v programu také nechybí pravidelná promítání v rámci filmového klubu FK3. Více informací a aktuální program Galerie města Třince najdete na: www.galerietrinec.cz nebo na https://www.facebook.com/galerie.trinec.

Jan Delong