Postup při řešení událostí spojených s únikem nebezpečné látky bývá složitý a skládá se z mnoha dílčích činností všech přítomných jednotek. Hasiči v rámci cvičení provedli průzkum místa události s měřením koncentrací chloru v ovzduší, vytyčení nebezpečné zóny, přípravu základního dekontaminačního stanoviště, zamezení přístupu civilních osob a rozvinutí jednoho vodního proudu k deflektoru na skrápění chloru.

Během vyhledávání osob a zastavení úniku chloru kolegy z Hasičského záchranného sboru MSK hasiči tvořili jistící skupinu. Cvičení prověřilo především součinnost a spolupráci zúčastněných jednotek, které jsou předurčeny pro likvidaci událostí spojených s únikem nebezpečných látek.

První sněhové vločky na přehradě Baška.
OBRAZEM: Zadumané fotky přehrady Baška pod palbou prvních sněhových vloček
Pošesté pořádá Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské Mikulášskou nadílku pro nejpotřebnější děti na Ukrajině.
Každý dobrý skutek se počítá. Darujte Mikulášskou nadílku dětem na Ukrajině
Ouky je pes sympaťák.
Psí osudy: Seznamte se s Oukym, který už zase pevně stojí na všech čtyřech