Nemocnice Třinec se každoročně účastní průzkumu „Nemocnice ČR 2020“, který organizuje HealthCare Institute. Letos se třinecká nemocnice umístila na 2. místě v kategorii hospitalizovaných pacientů v Moravskoslezském kraji. Děkujeme všem skvělým zaměstnancům, díky jejichž starostlivé práci naši pacienti hlasovali a přispěli k tomuto krásnému umístění.

Irena Sikorová Nožková