Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří v současnosti pomáhají lidem, kteří to potřebují.

Oslava 100. narozenin v OAZEZdroj: personál Domu pro seniory OASA

My bychom chtěli také přispět naším skromným, ale o to upřímnějším dárkem a ukázali, že i přes všechny překážky dokážeme vykouzlit úsměv našim uživatelům.

S pozdravem personál Domova pro seniory OASA, Petřvald u Nového Jičína.

Zdroj: Personál Domu pro seniory Oasa