Skutečnost, že policie ČR provádí v dnešní nelehké coronavirové době distanční přednášky a besedy pro MŠ, ZŠ či SŠ, ale také pro speciální školy, jsme již informovali zde.

Jedna z takovýchto besed se uskutečnila dne 15. 2. 2021 ve speciální škole na Náměstí 7, ve Frýdlantu nad Ostravicí, která se věnuje dětem s mentálním postižením. S dvaceti žáky jsme si hravou formou popovídali o zásadách bezpečného chování.

Věnovali jsme se širokým tématům jako je bezpečnosti v dopravě, doma, při cestě ze školy a do školy, vysvětlili si důležitost nošení reflexních prvků, jak si dávat pozor na cizí lidi, jak si hlídat své osobní věci apod.

Někteří žáci si sami procvičili jak vést telefonní hovor s dispečerem na tísňové lince, když se stanou svědky například dopravní nehody. Děti se aktivně zapojovaly a po samotné přednášce měli doplňující otázky. Přednáška byla zpestřena o tematická preventivní videa.

O preventivní aktivity formou distančních přednášek mohou pedagogové škol žádat na emailové adrese Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, oddělení prevence: krpt.prevence@pcr.cz

Lucie Galiová, vrchní inspektor oddělení