Klub českých turistů, odbor Beskydy předložil v rámci programu žádost o zařazení záměru zvelebení okolí chaty prostřednictvím realizace stylového přírodního workoutového hřiště a vybudováním relaxačního zázemí pro veřejnost u chaty Prašivá.

Rada města dne 11. 2. 2020 souhlasila s konáním veřejné sbírky s názvem „DARUJ F≈M – Workoutové hřiště a zábavně-relaxační zázemí pro veřejnost u chaty Prašivá“. Byl zřízen sbírkový transparentní účet města, konání sbírky bylo oznámeno krajskému úřadu.

Budeme rádi za každý, i drobný, finanční obnos z Vaší strany. I zde platí naše heslo "Každá kačka pomůže"

To, co prispějete Vy do konce října, tak město Frýdek-Místek v rámci kampaně DarujFM zdvojnásobí.

Více detailů o této sbírce naleznete na: https://darujfm.cz/sbirky/prasiva/

Martin Stiller