Celkem 102 objektů dřevěného stavitelství při své téměř tříleté terénní a badatelské práci identifikovali autoři – Jana Koudelová, Tomáš Nitra a Romana Rosová – v obcích Kaňovice, Paskov, Řepiště, Sedliště, Šenov, Václavovice a Vratimov na Frýdecko-Místecku a Ostravsku. Jde o vyčerpávající a zároveň podle obci systémově rozdělený výčet všech staveb tohoto druhu na uvedeném území. Nejdůležitější z nich jsou podrobně popsány z hlediska stavebně historického vývoje.

Každá obec je doplněná o přehlednou mapku, která informuje o přesné lokalizací objektů. Na 148 stránkách knihy formátu A4 s bohatou fotografickou dokumentací se čtenář může seznámit jak s kostely v Řepištích a Sedlištích nebo sýpkou v Paskově, které mají statut kulturní památky, tak s dalšími duchovními i občanskými stavbami. K nimi patří hlavně kříže, obytné domy, stodoly a originální technické zajímavosti venkovského prostoru tohoto kraje – větrné mlýnky.

Text byl ověřen dvěma recenzními posudky. Oba knihu hodnotily na jedné straně jako odborně fundovanou, na druhé straně však formou sdělení přístupnou laické veřejnosti. Publikaci pod názvem „Dřevěné stavitelství v regionu Slezská brána“ vydal dobrovolný svazek obcí, v němž jsou obce sledovaného území sdruženy a který dal dílu také své pojmenování. Pro zájemce je k dostání za jednotnou cenu 200 Kč, a to v otevírací nebo úřední dobu v pokladně paskovského zámku, na podatelně městského úřadu v Šenově, v knihovně a muzeu Lašská jizba v Sedlištích, na obecním úřadu v Řepištích, v Kulturním středisku ve Vratimově a v knihovně nebo na obecním úřadu ve Václavovicích.

Miroslav Lysek