Hlasy dětského smíchu, cinkáni skleniček a hukot hlasu z místních hospůdek vystřídalo drnčení bagrů a nákladních aut. Vodní hladina se přeměnila v travnatou pláň a hromadu bláta.Nezbývá než tohle smutné období přečkat a těšit se až se stavba dokončí a přehrada se opět naplní vodou.