„Během neděle vyjížděly naše posádky například do obcí Třinec-Guty, Řeka nebo do Vendryně-Zaolší. Na zajištění sjízdnosti protáhnutých komunikací jsme použili zhruba 18 tun kameniva. Také jsme od rána zajišťovali strojové plužení a posyp chodníků na třineckých sídlištích, stejně jako ruční čištění schodů nebo pochůzích svahů. Vzhledem k přetrvávajícímu sněžení jsme čištění chodníků zopakovali ještě v neděli večer a také v pondělí hned ve 2 hodiny ráno,“ uvedl Michal Brudny, mistr údržby komunikací ve společnosti SMOLO Třinec. Doplnil, že jeho pracovníci a technika jsou na příchod zimy připraveni již od začátku října. 

„Na skladu v Třinci jsme předzásobeni 60 tunami struskové drti a zhruba tisícem tun chemické posypové soli. Další posypový materiál budeme operativně doplňovat dle potřeby,“ podotknul Brudny.

V pohotovosti je firemní vozový park, který zahrnuje tři velké sypače s pluhem, dva sypače s úzkou radlicí na plužení chodníků, nakládač pro úklid parkovišť a odstavných ploch, traktor s pluhem a čelní radlicí a další mechanizaci pro nakládání posypu. Řidiči jsou každý den v pohotovosti tak, aby v případě sněžení mohli vyjet a zajistit sjízdnost komunikací pro lidi, kteří brzy ráno vyrážejí do železáren, do nemocnic, řidičům autobusů a dalším.

Schválený plán zimní údržby komunikací v obcích přesně definuje, co, kde, v jakém časovém limitu a jakým způsobem má být uklizeno. Vše s přihlédnutím k ekonomickým možnostem obcí a potřebám občanů.

Pracovníci SMOLO Třinec s.r.o. se také starají o sjízdnost parkovišť a úklid schodů, svahů, podchodů, lávek, autobusových zastávek, přechodů pro chodce, kde se musí odstraňovat sníh a provádět posyp ručně. Na tomto úseku firma nasazuje dle potřeby od časných ranních hodin až 6 pracovníků se servisním vozidlem.

Jen v Třinci má SMOLO Třinec s.r.o. jako subdodavatel v údržbě 62 tisíc m2 chodníků, a to v některých lokalitách Lyžbic, Sosny, Terasy a Starého Města (od ulice Lidické dolů). Chodníkový sypač může být denně v provozu dle potřeby až 12 hodin čistého času a najednou dovede pobrat 300 kilogramů soli.

Dorota Havlíková