Paní ředitelka Mgr. Hana Kachtíková.Zdroj: Kristýna FelcmanováCelkově se naše škola umístila v rámci České republiky na 7. místě a v našem kraji na 1. místě. Při této příležitosti poctili školu návštěvou zástupci Moravskoslezského kraje, pro které bylo na dopoledne připraveno například vystoupení dětského sboru CARO. Plaketu převzala po poledni za účasti zaměstnanců i žáků ředitelka školy Mgr. Hana Kachtíková.

Slavnostního programu se zúčastnili tito vzácní hosté: PhDr. Jaroslava Wenigerová, místopředsedkyně Rady České tiskové kanceláře Ing. Dušan Drabina, za Etickou výchovu o. p. s Ing. Andrea Nytrová, za krajský úřad Mgr. Michaela Honešová, starostka obce Pražmo Mgr. Antonín Tulach, starosta obce Krásná Ing. Petr Baďura, starosta města Paskov a předseda Slezské brány Ing. Miroslav Lysek, projektový manažer MAS Pobeskydí Mgr. Roman Čagala, starosta obce Vyšní Lhoty Anežka Nitrová, kronikářka obce Raškovice Marie Zemanová, vedoucí Místní knihovny Raškovice Jiří Blahuta, starosta obce Raškovice.

Ing. Dušan Drabina předává paní ředitelce Mgr. Haně Kachtíkové ocenění.Zdroj: Kristýna FelcmanováCo toto ocenění vlastně znamená? Sociální klima tříd je ze strany žáků hodnoceno kladně, dále spolupráce mezi pedagogy a rodiči je na velmi dobré úrovni. Kromě toho je etická výchova u nás vyučována jako samostatný povinný předmět a učitelé se v oblasti etiky průběžně vzdělávají.

Mimoto podporujeme pravidelné třídnické hodiny, které napomáhají zlepšovat soudružnost jednotlivých tříd. Proč je etika důležitá? V současné době moderních technologií mnohdy zapomínáme budovat mezilidské vztahy, otevřenou komunikaci či třeba „obyčejný“ lidský přístup a právě etika nám pomáhá tyto podstatné, pomalu zapomenuté pilíře společnosti udržovat.

Věříme, že toto ocenění není jakýmsi koncem něčeho, ale právě naopak začátkem v rozvíjení kvalitních sociálních vztahů. Vždyť pocit bezpečí u našich dětí je pro nás to nejdůležitější. Více o projektu Etická výchova, o. p. s. naleznete na tomto odkaze: http://eticka-skola.cz/

Kristýna Felcmanová