Na pozvání Marie Hakenové – Ulrichové navštívila delegace Lašského smíšeného pěveckého sboru slavnostní akt odhalení pamětní desky herečky Marie Glázrové – Hakenové a operního pěvce Eduarda Hakena. Tato akce se uskutečnila v úterý 16. května 2023 v Praze na Smíchově u domu, který společně oba dva obývali téměř 51 let.

Slavnostní ráz celé akce umocnily projevy generálního ředitele Národního divadla Jana Buriana, starosty Městské části Prahy 5, Jaroslava Pašmika, radního pro kulturu Městské části Prahy 5, Štěpána Rattaye, dcery manželů Hakenových  Marie Hakenové – Ulrichové a v neposlední řadě autora pamětní desky, sochaře Petra Císařovského, kteří ve svých projevech vzpomněli životy a odkazy obou významných umělců, působících dlouhá léta „na prknech“ Národního divadla.

Celou akci moderoval hudební publicista Daniel Jäger a hudebně doprovodil violoncellista české filharmonie Ivan Vokáč. Při tomto slavnostním aktu rovněž zazněla ukázka árie žalářníka Beneše z opery Bedřicha Smetany, Dalibor, v podání Eduarda Hakena a melodram z divadelní hry Radúz a Mahulena v podání Marie Glázrové – Hakenové. Připomenout si oba dva významné umělce české kulturní scény přišlo cca 150 návštěvníků a my byli hrdi, že jako občané Bašky, kde Eduard Haken je naším čestným občanem, jsme mohli být u toho. Michal Válek, starosta LSPS Baška Foto archiv LSPS