Nečekaná pomoc vloni potěšila zaměstnance Charity v Ostravě, domovů pro seniory v Klimkovicích a Příboře, Dětské rehabilitace v Hlučíně, Centra pro rodinu Sluníčko v Karviné, Diakonie ČCE v Rýmařově, ostravského Žebříku a dalších organizací působících v sociálních službách. V rámci zcela nového grantu Neziskovky podpořila Nadace ČEZ 15 neziskových organizací v Moravskoslezském kraji, kterým přispěla na jejich rozvoj 1 229 644 Kč.

„Z naší dlouholeté spolupráce s mnoha neziskovkami víme, že na zvyšování kvalifikace zaměstnanců, zaplacení externích školitelů, nebo rozšiřování poskytovaných služeb pomocí nových odborníků či speciálního vybavení často nezbývají finance. I proto jsme se rozhodli nabídnout pomocnou ruku,“ uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Neziskovky podpora potěšila. „Máme velkou radost. Program podporující neziskové organizace nám umožní rozvíjet oblasti, na které příliš peněz z běžného financování nezbývá. Zároveň se ale jedná o oblasti, které jsou zásadně důležité pro zlepšování kvality poskytované služby i pro osobní a profesní růst a tedy i spokojenost zaměstnanců,“ vysvětlila přínos grantu Gabriela Mariánková, předsedkyně ostravského spolku AlFi, který pomáhá rodinám s dětmi s autismem. Na základě pozitivního ohlasu se Nadace ČEZ chystá grant Neziskovky vypsat i letos na jaře.

Nadace ČEZ podpořila 58 neziskových organizací z celé republiky.Zdroj: archiv ČEZ

Výběr projektů na Frýdecko-Místecku:

Sociální služby města Třince (89 460 Kč + 59 400 Kč):

POMOC PRO DVA DOMOVY NA TŘINECKU

Třinecké sociální služby, které jsou příspěvkovou organizací města, získaly v rámci programu dokonce dva granty – oba využijí na intenzivní vzdělávání zaměstnanců v přímé péči. Školení pro zaměstnance Domova Nýdek se zaměří na paliativní péči, zaměstnanci Domova Sosna se dozví odborné novinky, které jim pomohou při péči o lidi s demencí.

„Je to pro nás významný přínos, zaměstnanci se chtějí školit a získávat nové informace. To s sebou přináší příjemné a profesionální pracovní prostředí s týmovým duchem a zároveň kvalitní péči uživatelům. Důležitá je i úspora financí, které můžeme využít jinak,“ vysvětlil ředitel organizace Pavel Pezda.

Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek (80 000 Kč):

NOVÝ WEB I ZVÝŠENÍ PRESTIŽE

V pečovatelské službě pod Beskydami využijí peníze z programu Neziskovky na novou grafickou úpravu a rozšíření webu organizace. „V posledních letech se naše organizace zaměřuje i na neformálně pečující, například na rodinu a blízké seniorů nebo osob se zdravotním postižením. Proto chceme pečujícím poskytnout důležité informace, podporu a rady na jednom přehledném místě,“ vysvětlila sociální pracovnice Yvetta Skácelová s tím, že moderní web umožní Centru pečovatelské služby Frýdek-Místek také zvýšit prestiž organizace.

Vladislav Sobol