Ze dvou budek pro sokola stěhovavého odebrali vzorky trusu a zbytků potravy. Ty předali ornitologům k rozboru získaného materiálu. „Ze vzorků jsme v minulosti zjistili, že budky zatím sokol neobýval, ale ochotně jich využily poštolky obecné, které zde hnízdily a vyvedly své mladé. Přesto věříme, že se časem sokola v areálu huti dočkáme. Těší nás, že většina hnízdních budek je pravidelně obydlena. Přispívají tak k rozšíření ptačí populace,“ říká Radim Klimša, vedoucí odboru Majetek a životní prostředí v Třineckých železárnách.

 Huť podporuje volně žijící živočichy několik let. První budky pro kriticky ohroženého morčáka velkého a skorce vodního se objevily podél Olše v roce 2014. V tom samém roce přibyly budky pro kriticky ohroženého sokola stěhovavého. Na další místa v průmyslovém areálu hlavně v doprovodném zeleném pásu podél páteřní komunikace přidali pracovníci železáren budky pro sýkory.

 „V roce 2016 přibyly dvě podzemní dutiny pro silně ohroženého ledňáčka říčního a v roce 2019 jsme počet budek rozšířili ještě o úkryty pro ježky a čmeláky. V letošním roce jsme před ředitelství společnosti a na zrekultivovanou část skládky Neboranka instalovali tři úly pro včely,“ doplňuje výčet vedoucí odboru. Třinecké železárny pečují dohromady o 19 hnízdních budek a tři úly pro včely medonosné.

Petra Macková Jurásková