Můžete je potkat na chirurgických a interních odděleních, kde pod dohledem zkušených zaměstnanců získávají cenné zkušenosti z práce zdravotníka. Praxi vykonávají v rámci ranních i odpoledních služeb, což jim umožňuje plně si zažít reálný provoz nemocnice.

Studentky si vedou velmi dobře. Svou pečlivostí a nasazením si získaly uznání našich zaměstnanců a jsou často osloveny k další výpomoci. Jsme velmi rádi za tato děvčata, která projevují velký zájem o zdravotnickou profesi a jsou ochotná obětovat svůj čas i během letních prázdnin. Věříme, že tato praxe bude pro ně cenným přínosem a přispěje k jejich budoucímu profesnímu rozvoji. Přejeme úspěšné dokončení praxe!