„Jen v pondělí to bylo více než 283 kusů jedliček, smrčků nebo boroviček. V kompostárně se budou postupně drtit na dřevní štěpku, která se přimíchává do dalšího, biologicky rozložitelného odpadu, který v areálu Tyrská zpracováváme na kvalitní kompost,“ uvedl Tomáš Ondraszek, vedoucí komunálních služeb společnosti SMOLO CZ.

Proto musí být stromečky odstrojeny a zbaveny ozdob, nemají se balit do folie nebo pytlů. Chybou je také vkládání stromečků do nádob na směsný komunální odpad nebo na bioodpad. Stromek je objemný a nádobu prakticky ucpe.

Svoz vánočních stromků v Třinci.Zdroj: Dorota Havlíková

„Výhodou je, že máme v Třinci v areálu Tyrská vlastní kompostárnu. Štěpku z vánočních stromků a společně s dalším bioodpadem promícháme v míchacím voze. Hmota prochází díky působení mikroorganismů samovolným zahříváním až na 78 °C, my zajišťujeme a udržujeme v zakládkách předepsanou vlhkost a pravidelné provzdušňování. To zaručuje mikrobiální nezávadnost kompostu a zamezí klíčivosti semen plevelů. Hmota takto fermentuje 6 až 8 týdnů, dozrávání pak trvá 3 až 4 měsíce,“ říká vedoucí kompostárny a sběrného dvora SMOLO CZ Petr Klus.

Celková roční kapacita třinecké kompostárny je 8 400 tun, loni se zde vyrobilo zhruba 1 867 tun kompostu. Zpracovává se tu především pokosená tráva, listí, větve a rostlinné zbytky ze zahrádek a domácností dodávané prostřednictvím městského systému sběru bioodpadů, z údržby veřejné zeleně nebo ze sběrných dvorů.

Dorota Havlíková