Zejména menší děti nadchnou nejrůznější přeskoky a hry se švihadlem. Od předškolního věku mohou už pomalu začít i s jednoduchým nácvikem skákání přes švihadlo – nejdříve jako koník střídavě jednou a druhou nohou. Skoky sounož a všechny jejich obtížnější varianty zařazujeme postupně a až po osvojení základních přeskoků. Děti bude určitě bavit i nákup švihadla – prodávají se dnes v mnoha variantách, barvách, a dokonce i zkracovací, která mohou s dítkem „růst“. A jak zajistit, aby mělo švihadlo správnou délku? „Nejlepší je vzít dítko s sebou do sportovní prodejny a požádat ho, aby si stouplo na střed švihadla. Při správné délce by mu měly oba konce švihadla dosahovat do podpaží,“ radí Kristýna Přibylová.

Zvláště mladší děti jsou nadšené z prolézání tunelů i cvičení na žebřinách, ale stejně tak je baví hry s míčem nebo právě se švihadlem. „Děti, které chodí k nám do kurzů, velmi rády cvičí na skutečném gymnastickém nářadí, jako jsou kladina nebo bradla. Právě ty, spolu s žebřinami a velkou plochou pro trénink základních akrobatických prvků, umožňují kvalitní všestrannou pohybovou průpravu. Veškeré cvičební pomůcky i nářadí jsou v našich tělocvičnách přizpůsobeny potřebám a možnostem dětí, a cvičí tak na nich výhradně jen ony,“ upozorňuje Kristýna Přibylová na jednu z věcí, na kterou bychom měli myslet, když vybíráme sportovní kurz pro své dítě.

Jistotou a zárukou kvality jsou proto profesionální dětské tělocvičny, v nichž je veškeré vybavení přizpůsobeno dětem a splňuje přísné zásady pro jejich cvičení i bezpečnost.

„Důležitý je například změkčený povrch podlahy, který chrání dětské klouby při dopadech a současně je bezpečný při případném pádu. Děti tak mohou cvičit bosky nebo v ponožkách. Pro bezpečnost je důležité i dostatečně intenzivní osvětlení, důraz na měkké ochranné prvky u tvrdých hran a kvalitní doskokové plochy. A samozřejmě veškeré nářadí a prvky musí splňovat ta nejpřísnější kritéria pro cvičení dětí,“ říká Kristýna Přibylová, zakladatelka unikátních dětských tělocvičen Monkeyˈs Gym. Ty u nás fungují už 8 let a jsou zcela v duchu současných světových trendů v oblasti předškolní pohybové průpravy dětí, kdy je kladen důraz na respekt ke správnému psychomotorickému vývoji dětí a jejich individuálním dispozicím.

„V našich hodinách nechybí dovednostní aktivity, trénuje se obratnost i rychlost, hrají se hry s míčem i sportovní hry. Prostředí je nesoutěživé a pozitivní, aby děti pohyb hlavně bavil,“ uzavírá Kristýna Přibylová.

Z historie švihadla:
- Už ve starém Egyptě se používaly provazy spletené z bylin a konopí, které sloužily ke skákání pro zábavu.
- V roce 1907 bylo švihadlo součástí her žáků na 5. sokolském sletu.
- V 60. letech se stalo skákání přes švihadlo populární venkovní zábavou.
- V roce 1965 v průběhu 3. spartakiády předvedla učňovská mládež výjimečné cvičení se švihadly.
- Dnes existuje uznávaná sportovní kategorie „rope skipping“, kde hraje švihadlo hlavní roli.

Zuzana Rybářová