Tímto procesem pravidelně prochází také všechny tři pobočky Turistického informačního centra Frýdek≈Místek. Mystery shopping probíhá ve spolupráci s agenturou Czechtourism a Asociací turistických informačních center ČR v certifikovaných turistických informačních centrech, kterých je po celé České republice celkem 469. Jeho cílem je popsat úroveň služeb a poskytnout provozovatelům informačních center zpětnou vazbu s cílem zlepšit poskytované služby.

„V rámci kontroly se hodnotitel zaměřuje na exteriér a interiér informačního centra, první dojem zákazníka, profesionalitu pracovníka, jeho schopnost navrhnout řešení a aktivní přístup,“ vyjmenovává hodnotící parametry ředitelka Turistického informačního centra Frýdek≈Místek Monika Konvičná. Hodnocením prošly všechny tři pobočky TIC ve Frýdku, Místku a Frýdlantu nad Ostravicí, které během roku navštíví celkem až 60 tisíc turistů a místních obyvatel. O kontrolách pracovníci předem neví, výsledky se dozví až po jejich zaslání.

„Každé informační centrum je celkově hodnoceno tzv. indexem, jež nabývá hodnoty 0 – 100 % a vyjadřuje kvalitu obsluhy. Index větší než 80 % se pokládá za výborný výkon, pobočkám našeho Turistického informačního centra Frýdek≈Místek se však dostalo hodnocení v plné výši 100 %,“ informuje o výsledcích hodnocení Monika Konvičná. Hodnotitel vyzdvihoval především ochotu a vstřícnost personálu, jeho znalosti regionu, kdy dokázal okamžitě představit zdejší turistickou nabídku, a také, že se cítil být v informačním centru vítán a svou návštěvu by v budoucnu pro získaní dalších tipů zopakoval.

Lucie Talavašková