MgA. Michal Zátopek (1985),
dirigent Pěveckého sdružení Martinů, je absolventem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě (obor klavír a dirigování) a Fakulty umění Ostravské univerzity (obor klavír).

Michal Zátopek se za svých studií zúčastnil mnoha klavírních soutěží (např. Mezinárodní klavírní soutěže B. Smetany v Plzni, Celostátní soutěže konzervatoří v Pardubicích, interních soutěží Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, Mezinárodní Schubertovy soutěže pro klavírní dua apod.). Účastnil se také mnoha klavírních seminářů pod vedením prof. Ivana Klánského, prof. Stanislava Zamborského, prof. Jiřího Hlinky, Eugena Indice a jiných. Své klavírní umění prezentuje na koncertech, a to nejen u nás, ale i v zahraničí – např. v Polsku, na Slovensku, v Německu a v Turecku. Jako sólista se představil s Janáčkovou filharmonii Ostrava a Třineckým komorním orchestrem. Pravidelně spolupracuje se sopranistkou Martou Reichelovou nebo s klavíristkou Veronikou Zátopek v klavírním duu. Pravidelně je také zván jako odborný porotce mnoha klavírních a pěveckých soutěží.

Michal Zátopek zahájil svou činnost v PSM jako korepetitor již v roce 2003 ve svých 18 letech. V roce 2005 pak převzal dirigentskou taktovku. Pod jeho vedením bylo v roce 2006 nahráno první profilové CD tohoto souboru. Předkládá Martinů stále náročnější repertoár, jak z děl starých mistrů, tak soudobých skladatelů, aktivity sboru směřuje také k posilování a prezentaci regionálních tradic. Ale není to jen dirigentský talent tohoto mladého hudebníka, který vede sbor umělecky stále výš. Je to taky spousta přípravy, obětování volného času a především láska k hudbě, obrovská vůle a chuť poprat se s novými výzvami. Díky spolupráci s významnými hudebními osobnostmi (např. sopranistkou Martou Reichelovou, klavíristkou a skladatelkou Irenou Szurmanovou apod.) obohacuje koncertní vystoupení a staví jej na stále vyšší uměleckou úroveň.

Na mezinárodní sborové soutěži "Praga Cantat“ v roce 2009 udělil umělecký ředitel soutěže Michalu Zátopkovi CENU PRO NEJMLADŠÍHO DIRIGENTA ZA JEHO DIRIGENTSKÝ VÝKON. V roce 2015 získal Ocenění Unie českých pěveckých sborů ZA KVALITNÍ UMĚLECKOU PREZENTACI SBOROVÉHO UMĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE I V ZAHRANIČÍ. V roce 2016 na Festivalu adventní a vánoční hudby „Pražské Vánoce“ přidala porota k zařazení sboru do zlatého pásma také ZVLÁŠTNÍ CENU PRO SBORMISTRA ZA DRAMATURGII SOUTĚŽNÍHO PROGRAMU. Pod vedením Michala Zátopka Martinů v roce 2019 úspěšně reprezentovalo sborový zpěv také na 18. ročníku Mezinárodního festivalu sborového umění „The Singing World“ v Petrohradu (Ruská federace), kdy sbor získal hned 3 ocenění: 3. místo v kategorii SMÍŠENÉ SBORY, 3. místo v kategorii FOLKLÓRNÍ HUDBA a cenu pro klavíristu Pavla Dudu za NEJLEPŠÍ KLAVÍRNÍ DOPROVOD – je do důkaz toho, že pod uměleckým vedením Michala Zátopka se sbor ve velké konkurenci ve světě neztrácí, ale naopak – dokazuje, že sborová hudba má v Česku a v Třinci dlouholetou tradici. 

Dne 6. června byla našemu sbormistrovi, Michalu Zátopkovi, uděleno výborem Unie českých pěveckých sborů z Prahy OCENĚNÍ ZA PŘÍNOS SBOROVÉMU ZPĚVU a ZA UMĚLECKOU PRÁCI S PĚVECKÝM SBOREM.

„Ke krásnému a zaslouženému ocenění UČPS bych přidala našemu sbormistrovi uznání a poděkování nás, sboristů, za trpělivou práci, za nevšední cíle a nové výzvy, které nám sbormistr předkládá, čímž motivuje, hudebně vzdělává a současně obohacuje uměleckými zážitky jak nás, interprety, tak i naše posluchače.  Za vším stojí těžká dřina, zvlášť při práci s amatérským tělesem, jakým PS Martinů je. Přesto se sbor pod vedením Michala Zátopka se sebevědomím vydává na světové soutěže a dělá čest českému sborovému zpěvu. Za mě osobně je právě tato úspěšná práce s neprofesionály hodna ocenění nejvíce,“ dodala Dagmar Machálková, organizační vedoucí sboru.

Text: Dagmar Machálková