Ve spolupráci s plastickým chirurgem MUDr. Kempným byl proveden u dvaadvacetileté pacientky jedinečný operační výkon. U mladé ženy, trpící geneticky podmíněným karcinomem prsu, byla provedena nestandardní operace. Během jednoho výkonu došlo k odstranění obou prsů a současně jejich nahrazení kožně tkáňovými laloky odebranými z dolních končetin. Tato, v našich končinách, unikátní, třináctihodinová operace proběhla bez komplikací, s výborným funkčním i estetickým výsledkem. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na tomto mimořádném výkonu i na pooperační péči podíleli.

Irena Sikorová Nožková tisková mluvčí