„Karolínce jsou tři roky a je mým třetím dítětem. Nic nenasvědčovalo tomu, co nás potká a převrátí nám život úplně naruby. Těhotenství bylo bezproblémové, v termínu porodu však praskla placenta a dostavilo se masivní krvácení. Karolínka přišla na svět bez známek života; musela být oživována. Nedostatečné okysličení mozku po dlouhé minuty způsobilo řadu nemocí. Má dcera je fyzicky i mentálně těžce postižená, má epilepsii a musí užívat pravidelně léky. Nemluví, nechodí. Jediné, čeho je schopna, je držet vzpřímeně hlavičku a usmát se,“ uvedla maminka Petra Tumlířová z Třince.

Karolínka vyžaduje nepřetržitou péči, je upoutaná na speciální invalidní vozík. Reaguje pouze úsměvem nebo naopak pláčem. Miluje nošení na rukou, hezky reaguje na básničky, písničky, ráda tráví čas s dětmi. Rodina si je vědoma toho, že nikdy nebude moci žít samostatně. Přesto ji chce co nejvíce pomoci. Aby nebyla pouze “hadrovou” panenkou, aby dovedla nějaký předmět uchopit. V tom ji pomáhají různá cvičení, logopedie. Rodina Tumlířová vybranou částku použije na terapii v neurorehabilitačním centru Arcada v Ostravě, kterou pojišťovny bohužel nehradí. Maminka holčičky neskrývala během předání výtěžku sbírky slzy dojetí.

„Velmi děkuji všem dobrým lidem, které zaujal náš osud a rozhodli se nás podpořit. Ani jsme nedoufala v tak velký obnos. Částka nám umožní zaplatit další intenzivní rehabilitaci. Efekty jsou zřejmé, díky dosavadní terapii dcera již dokáže udržet hlavičku vzpřímenou, což dříve nebylo, a já věřím, že se nám postupně podaří dosáhnout alespoň částečné pohyblivosti končetin,“ řekla Petra Tumlířová.

K předání šeku došlo v Denním stacionáři Paprsek v Třinci, kam Karolinka docházá. Na snímku jsou Petra Tumlířová s Karolínkou, za skupinu Smolo Nela Hrňa a ředitel stacionáře Kamil Raszka.

Dorota Havlíková