Turnaje se zúčastnily týmy Klofáků, Bělásků a Krmeláků. Po napínavém souboji zvítězilo družstvo Bělásků, které si zaslouženě odneslo putovní pohár.

Obdiv ale patří všem zúčastněným hráčům, protože zvítězil sportovní a týmový duch.

František Janus, zakladatel volejbalového oddílu v Krmelíně