Herna a místnost pro děti v MŠ Janáčkova se brzy proměnila v šicí dílnu. Zapojily se paní učitelky, kuchařky i uklízečky. Jako materiál jim posloužila stará povlečení. Několik set roušek pro Středisko sociálních služeb ušili i frýdlantští skauti.

„Rodiče dětí nám po výzvě začali nosit látky, materiál nebo poslali peníze, za které jsme jej obstarali. Za víkend se podařilo ušít 300 roušek,” řekl Radek Macháč.

Lidé přinesli našité roušky anonymně a vložili je do košíku v předsíni u vstupu do Střediska sociálních služeb, někdy s poznámkou, někdy bez. Bezmála dárci našili celkem 650 roušek. „Z dárců, kteří jsou nám známi, jmenuji skauty, restauraci Merlin, Kateřinu Veličkovou. „Paní Buštíková z Frýdku nám našila 155 roušek,” vzkazuje ředitel Střediska sociálních služeb Jiří Hořínek. 

Šily se také roušky pro hasiče. „Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali děvčatům Kateřině Zbránkové, Andree Kurečkové, Lence Hlavenkové, Káje Danihelové, Heleně Walderové, Michaele Černé a firmě Sky Paragliders a.s., které ušily roušky nejen pro nás hasiče, ale také pro ty z vás, kteří je nemáte nebo je potřebujete pro sebe či své blízké. Velký dík patří i dárcům tak nezbytně potřebného materiálu,” doplnili hasiči z SDH ve Frýdlantu.

K šití se přidaly třeba i včelařky a mnozí další, kteří si nakonec ani nepřáli být zveřejněni, přesto jim patří naše poděkování.  

„A nešily se jen roušky, lidé nabízeli i pomoc s obstaráváním nákupů. Výpadek v tréninku thajského boxu vyřešil smysluplně i trenér Mirek Chýlek, který se rozhodl dobrovolně donášet seniorům z naší DPS nákupy až domů. S nabídkou pomoci se hlásili i naši skauti, církev bratrská, členové Horské služby i jednotlivci, aby se mohli zaregistrovat u ADRY a pak na požádání přiložit ruku k dílu tam, kde je třeba,” doplnila Helena Pešatová, starostka.  

Velký kus práce je vidět za sbory dobrovolných hasičů, a to jak z Frýdlantu, tak i Nové Vsi a Lubna, objíždějících svými výjezdovými vozidly všechny části našeho města. Díky těmto jízdám se důležitá upozornění dostala i k lidem bez přístupu k internetu. Aktuálně se hasiči pohybují u vchodů do obchodních center a obdarovávají převážně seniory tolik potřebnými rouškami.

„Největším naší předností je to, že se dokážeme v těžkých časech semknout a vzájemně si pomáhat,” zakončila starostka.

David Pavliska