Miloslav Oliva (1923-2015) – osobnost na poli literárním nejen v Pobeskydí, činovník kulturního dění, zakladatel Literárního klubu Petra Bezruče Frýdek-Místek (LKPB), první polistopadový starosta Frýdlantu n. O. by se letos dožil sta let.

A jeho příznivci na něj vzpomněli na setkání v zahradě hodoňovického Hostince U Čendy.

Členové literárního kubu Petra Bezruče si váží svého čestného předsedy a jeho kulaté nedožité narozeniny bylo dostatečnou příležitostí k zavzvpomínání. Pozvání přijala i místopředsedkyně Obce spisovatelů ČR Lydie Romanská, nenechala si jej ujít ani historička Kateřina Janásová z Muzea Beskyd, která dodnes s literáty spolupracuje. Minulý rok iniciovala a následně připravila s kolegou Janem Pajdlou na Frýdeckém zámku výstavu k 25 letům trvání LKPB. Teplé červnové úterý 13. tak přilákalo k příjemnému setkání na třicet pět jeho příznivců, Město Frýdek-Místek a Frýdlant n. O., také pivovar Radegast a manželé Pobudovi toto setkání podpořili, za což všem patří poděkování.

Rána na Olešné - červen 2023.
Magická červnová rána na přehradě Olešná

V malebné koutu hostinské zahrady se jméno Miloslava Olivy vyslovilo nesčetněkrát, vždyť jeho osobnost, jak ho ve své řeči přiblížila Lydie Romanská, si to právem zaslouží. Posuďte sami: „Miloslav Oliva byl vzácným členem Obce spisovatelů ČR, byť toto členství získal na úplném sklonku svého života. Byl to člověk, který se nechtěl prosadit svým jménem, ale dával do popředí svůj kraj, místo pod Beskydami, Frýdlant n. O., kam z Prahy v roce 1954 přišel. Byl člověkem rovným, přísným, charakteru přímého, neúhybného. Angažoval se v kultuře, jak jen mohl – ve Frýdku-Místku, pak ve Frýdlantě nad Ostravicí a co se dalo, to ve svých vydaných svazcích zaznamenal. Ale nebyly to jen informace o kroužcích, spolcích a institucích, psal i básně, které jsou tak trochu stranou jeho velkým dílům. I ve verši dokázal zaznamenat pobeskydskou krajinu – Lysou horu, řeku Ostravici se všemi atributy, co k této krajině patří. Mezi řádky cítíme stesk po něčem uplynulém, marnost z našeho konání, ale ne fňukání. Ze závěje slov chce vykřesat to pravé, ponořit se do hlubin vědomí a krásou a hrdostí se povznést nad chudobou,“ rozvyprávěla se spisovatelka Lydie Romanská.

Dobrovolní hasiči Frýdku dostali 15. června 2023 zrekonstruovanou stanici a nové zásahové vozidlo.
Hasiči z Frýdku mají zázemí jako profesionálové, dostali také nové auto

Své vzpomínání přidala i předsedkyně Literárního klubu Petra Bezruče Dajana Zápalková, kterou Oliva do klubu nalákal, a právě ona se stala v roce 2013 až do dnešních dní jeho následovnicí. Kateřina Janásová neopomněla mj. zmínit telefonní hovory s Olivou, který se jí vždy tázal, na čem zrovna pracuje, a zda by do klubu mezi literáty nemohla zavítat. Zúčastnění přidávali své vzpomínky, a tak se střípek po střípku skládala mozaika osobnosti člověka, který svůj život zasvětil literatuře, kultuře, předával své vědomosti mladým… A nejen těm, všem, kteří si o ně řekli.

A ti, kteří byli zrovna vzpomínkovému setkání přítomni, cítili, že „pan profesor“, jak ho mnozí oslovovali, byl zrovna s nimi a vše bedlivě poslouchá. Slavnostní tečku oficiální části dodal křest knihy členky klubu Žofie Zejdové Synové slunce. Protože literáti nejen píší a „schůzují“, ale umí se i dobře bavit, na „veselou notu“ zahrál Ivo Kroček na kytaru, zatímco se na ohništi připravovala vaječina a do skleniček nalévalo bílé víno.

Akci zaznamenával svým fotoaparátem a kamerou Jarek Bednář, takže vzpomínky zůstanou i po letech k občerstvení paměti. A když zvon na místním kostelíku oznamoval „klekání“, hosté pomalu pomýšleli na návrat do svých domovů. A určitě s myšlenkou důstojného připomenutí člověka „velkého srdce“, kterým Miloslav Oliva jistě byl. Děkujeme za vzpomínku na něj.