Ve schránce Vratíkovští uschovali v minulosti například noviny a další písemnosti z roku 1904. Dále několik starých papírových bankovek z období protektorátu a další mince. „Pan farář zhotoví kopie všech nalezených dokumentů, aby se nezničily cenné originály. Lidé si je pak prohlédnou na internetu na stránkách farnosti,“ informovali Vratíkovští.