U chrámu zamknutého otce podporuje několik desítek věřících, kteří se shromáždili v okolí v reakci na výzvu o pomoc na církevním webu. „Vy se musíte vyjádřit věřící, jestli biskupa uznáváte," vyzýval dav brněnský tajemník farní rady Michal Dvořáček. Dav odpověděl nesouhlasnými výkřiky mezi nimiž zazněl i řeckým výraz pro nekompetentní.

Cílem kritiky brněnské církevní obce je konání vikárního biskupa Izaiáše. „Vikární biskup se ustanovil sám duchovním správcem a podle ústavy pravoslavné církve se tak musí dít se souhlasem v souladu s církevní obcí, což se nestalo. Proběhlo to bez našeho vědomí a my jsme pak byli jen informováni až to proběhlo na ministerstvu kultury a od té doby se snažíme bránit," sdělil Dvořáček.

Brněnský farář Jan Kotík pomáhá od roku 2012 africké vesnici v Tánzanii.
Řečkovický farář Kotík daroval vesnici v Tanzánii traktory, teď se bude stěhovat

Situaci je podle Dvořáčka možné řešit následovně. „Otec Jozef je ochoten vyjít ven, pokud se dohodneme na smírném řešení, které by představovalo otevření chrámu, nové uzamčení chrámu a klíče by se ponechaly u notáře o kterém by rozhodl posvátný synod, který má zasednout 15. září," navrhnul. Dva týdny by v církevní obci sloužil jiný farář. Podle policistů se snaží najít smírné řešení už dvě hodiny a nechtějí do toho násilně vstupovat.

Důvod, proč protestuje vylíčil věřící András Rontó, který také přišel vyjádřit svůj nesouhlas. „Teď v sobotu se odehrálo mimořádně shromáždění církevní obce, kde bylo rozhodnuto neakceptovat proběhlou změnu duchovního správce, která zcela protiústavně nebyla dohodnutá s církevní obcí," vysvětlil Rovnosti. Věřící na svém shromáždění minulý týden souhlasili a žádali, aby chrám představitelé znovu otevřeli a byl znovu k dispozici bohoslužbám.

Čin zamčení se uvnitř chrámu je výsledek klidné snahy o změnu. „Snažili jsme se dovolat pomoci poklidnou právní cestou, ale jsme postavení do situace, kdy se nám do našeho chrámu vikární biskup dostal bez našeho vědomí už minulý týden," řekl Dvořáček. Vikární biskup Izaiáš se k situaci odmítl vyjádřit.

Brněnský farář Jan Kotík pomáhá od roku 2012 africké vesnici v Tánzanii.
Řečkovický farář Kotík daroval vesnici v Tanzánii traktory, teď se bude stěhovat

Na místě je zámečník, sanitka a policie. V určitou chvíli to vypadalo, že se zámečník chystá odemknout, na což dav reagoval hlasitým odporem. Jejich nesouhlas musela usměrňovat policie.

Podle věřících před chrámem se Fejsak nikdy nebál vyjádřit svůj nesouhlas, když se mu něco v církvi nelíbilo. „Kdo sleduje situaci a již déle než osmiměsíční agonii obětavých a milujících věřících a přátel naší farnosti za návrat duchovního správce brněnské obce v osobě otce prot. Jozefa Fejsaka na místo, které téměř 40 let poctivě zastával, velmi rychle pochopí, oč současnému vedení naší eparchie jde především," uvedli v prohlášení na webu církevní obce.

Po několika hodinách obě strany dospěli k dohodě. "Přijeli jsme na místo po oznámení krádeže v kostele. Zjistili jsme, že se jedná pravděpodobně o občanskoprávní spor. Působili jsme jako mediátoři sporu," sdělil mluvčí policistů Bohumil Malášek.

Celý spor možná bude pokračovat i zítra nanovo. Podle Dvořáčka má totiž podle původního plánu dojít k převzetí dokumentů na farním úřadě. Na dnešním jednání se prý o této věci nejednalo.

KAROLÍNA STÁRKOVÁ
JANA TOMALOVÁ
ŠTĚPÁN BUBÍK