„V loňském roce jsme skutečně přijali od společnosti Arcelor Mittal dar v podobě fotbalového stadionu. Tímto krokem jsme vyjádřili podporu místnímu fotbalu a zejména záruku, že se ve Stovkách do budoucna skutečně bude hrát kopaná,“ připomněl náměstek primátora Petr Cvik, který má sport ve městě na starosti.

V minulých dnech se město dohodlo s občanským sdružením Fotbal Frýdek-Místek na pronájmu celého areálu. „Naplnila se tak vize, s níž jsme do záchrany sportoviště šli. Jsem rád, že funguje spolupráce mezi městem, soukromými podnikatelskými subjekty a občanským sdružením, jejímž výsledkem snad bude další posun zejména mládežnického fotbalu kupředu,“ zdůraznil Cvik.

Areál je tedy v majetku města, správu bude vykonávat Fotbal Frýdek-Místek a následné investiční akce město prostřednictvím příslušných odborů. „Se zástupci Fotbalu Frýdek-Místek se pravidelně setkáváme a konzultujeme další kroky. Kromě nezbytných opatření zajišťujících údržbu areálu jsme je přizvali i do pracovní skupiny, která řeší další vzhled celého areálu. Dohodli jsme se na prioritách, které Stovky potřebují. Těmi hlavními jsou vybudování hřiště s umělým povrchem, rekonstrukce šaten, dnes už nevyhovujících sociálních zařízení a zřízení regeneračního prostředí pro mladé fotbalisty, některé zásahy na tribuně a další,“ vyjmenoval Cvik.

„Na výše uvedené rekonstrukce jsme mysleli již při tvorbě Integrovaného plánu rozvoje města, takže máme alokovány finanční prostředky v celkové výši šedesát pět milionů korun. Z toho jenom na vybudování umělého trávníku je vyčleněno dvacet milionů korun,“ přidal náměstek primátora Michal Pobucký, který se ve městě stará o získávání dotací. Samotný příslib peněz z Evropské unie je teprve počátek dlouhé administrativní práce. Město v nejbližší době vypracuje studie proveditelnosti a projektové dokumentace na rekonstrukce těchto areálů.

„Abychom mohli použít finance z EU, musíme nejprve předložit studie proveditelnosti, které jsou časově náročné a jejich zpracování bude vyžadovat několik měsíců. Tímto postupem musí projít všechny subjekty, které žádají o peníze z Integrovaných plánů rozvoje měst, jejichž celková cena je vyšší než 10 milionů korun,“ doplnil Pobucký. Představitelé radnice doufají, že rekonstrukci trávníku stihnou zahájit ještě letos, zbylé úpravy se pak budou provádět až v příštím roce. Po letech nejistoty se tak blýská na lepší časy.

„Fotbal ve Frýdku-Místku má dlouholetou tradici. Jsem rád, že se jej podařilo ve spolupráci s občanským sdružením Fotbal Frýdek-Místek zachránit a nyní ho snad díky investicím posuneme o kousek výše. Prioritou je pro nás mládežnická kopaná, vnímám ale také rostoucí zájem o dospělý fotbal, což v loňském roce dokazovaly rekordní návštěvy v ochozech“, shrnul Petr Cvik. Jak se zdá tak areál ve Stovkách skutečně dozná výrazných změn. A nemusí skončit jenom u toho.

„V našem integrovaném plánu je také výstavba trávníku s umělou plochou u integrované střední školy. Pokud by se realizovala výstavby, vznikne tady centrum se dvěma plochami určenými pro kopanou,“ doplnil Michal Pobucký. A aby toho nebylo málo, plánuje město výstavbu sportovního areálu také mezi 5. A 9. základní školou, tedy v bezprostřední blízkosti Stovek.

„Oběma školám areál dlužíme, ale nemohli jsme jej realizovat dříve, protože jsme nebyli vlastníky. Nyní se majetkově vše vyřešilo a my pracujeme ve spolupráci s řediteli obou škol na projektové dokumentaci výstavby multifunkčního sportoviště,“ nastínil Petr Cvik. Pokud tedy vše vyjde podle plánu města, mohlo by být v blízké době ve Stovkách a okolí skutečně kvalitní sportovní zázemí.

„Fotbalistům odpadne úmorné dojíždění během zimních měsíců za umělou trávou do okolí. Ba co víc, areál ve frýdeckých Stovkách by se mohl stát do budoucna vyhledávanou baštou pro pořádání zimních turnajů regionálního i nadregionálního významu. To by byla paráda,“ zakončil náměstek Petr Cvik.