„Členové Ligového výboru takto rozhodli na základě informací obdržených od Ministerstva zdravotnictví, které upozornilo, že ze závěrů epidemiologického šetření krajské hygienické stanice v tamním klubu vyplývá, že prvoligový celek s největší pravděpodobností nedodržel pravidla pro prevenci šíření onemocnění COVID-19, jak byla v souvislosti se znovuzahájením ligové soutěže nastavena mezi Ministerstvem zdravotnictví a LFA. V návaznosti na závěry a zjištění Disciplinární komise zváží vedení Ligové fotbalové asociace v souvislosti s případem v SFC Opava a následným ukončením fotbalového ročníku další právní kroky,“ zní v prohlášení LFA.

„Tahle informace je pro mě čerstvá. Pochybení si rozhodně nejsme vědomi. Více k tomu nemám, co říci,“ řekl v první reakci Deníku ředitel SFC Opava Jaroslav Rovňan. 

Odpoledne pak klub SFC Opava přinesl na svých internetových stránkách oficiální vyjádření k celé situaci. 

PROHLÁŠENÍ KLUBU

Slezský FC přijal informaci o zasedání Ligového výboru Ligové fotbalové asociace, který na svém středečním zasedání rozhodl o podání podnětu k zahájení disciplinárního řízení s SFC Opava v souvislosti s nákazou infekčním onemocněním COVID-19. V současné době Slezský FC Opava nedisponuje žádnou informací, která by tomuto nasvědčovala. Nejsme si vědomi žádného pochybení v rámci pravidel pro prevenci šíření onemocnění COVID-19 a nikdo nás v této věci dosud nekontaktoval.

Vždy jsme postupovali v souladu s manuálem, který jsme obdrželi od Ligové fotbalové asociace. Na základě uskutečněných testů zároveň můžeme potvrdit, že s výjimkou jediného pozitivně testovaného fotbalisty na přítomnost viru SARS-CoV-2 absolvovali všichni ostatní hráči a členové realizačního týmu A-mužstva testy s negativním výsledkem.

Od samotného počátku nastalé situace plně spolupracujeme s Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje, z jejíž strany do dnešního dne nevznikl žádný náznak toho, že došlo k pochybení ze strany klubu či nakaženého hráče. Rozhodnutí Ligového výboru LFA nás proto velice překvapuje, nicméně jsme plně otevřeni další komunikaci.