Co nového se událo v zimní přestávce ve vašem klubu?

K zásadnímu a historickému okamžiku došlo v listopadu, kdy zastupitelstvo města převzalo darem stadion Stovky od ArcelorMittal a tím potvrdilo zájem o zachování fotbalu ve Frýdku-Místku. V zimním období jsme také změnili koncepci výchovy naší mládeže, abychom si co nejvíce fotbalistů vychovali z vlastních řad. V kádru mužů došlo také k několika změnám, kdy hráči, kterým skončilo hostování, odešli zpět do svých mateřských klubů.

Z hostování zpět se nám z okolních oddílů vrátili naši kmenoví hráči a do kádru si pak ještě trenér Skalba vybral tři nadějné dorostence. Chtěli bychom zde vybudovat mužstvo, které bude tvořeno vesměs z vlastních hráčů. Hlavně z takových, kteří mají k našemu klubu vztah a budou chtít za Frýdek-Místek hrát. Další změnou je pozice asistenta trenéra u A týmu, kdy Romana Vojvodíka vystřídal Lubomír Adler.

Po čtyřech letech práce v klubu odchází ještě organizační pracovník Petr Dluhý, kterému bych chtěl touto cestou poděkovat za obětavou práci pro klub. Od 1. dubna na jeho místo nastupuje zkušený funkcionář Jaroslav Jež, který dlouhou dobu předsedal v klubu TJ Sokol Sedliště.

Město Frýdek-Místek převzalo stadion. Jaká je nyní spolupráce se samotným městem a na jaké nové věci se může zdejší fotbalová veřejnost těšit?

Spolupráce mezi vedením Fotbalu Frýdek-Místek a vedením radnice je na velice dobré úrovni. V minulých dnech jsme podepsali nájemní smlouvu na areál ve Stovkách, kdy město je vlastníkem areálu a občanské sdružení Fotbalu FM je v tomto objektu v nájmu. S vedením radnice jsme se již několikrát sešli a určili si priority investování avizovaných investičních prostředků ve výši 65 milionů korun. Byla dále vytvořena pracovní skupina, kdy všichni členové této skupiny, v čele s náměstkem primátora Petrem Cvikem, se na přípravě investičních akcí podílejí.

Prioritou je vybudování umělé trávy s osvětlením, jak již bylo mnohokrát zmiňováno. Tato plocha nám chybí hlavně v zimních měsících v přípravě našich mužstev a také celému fotbalovému okolí. Vybudováním této plochy se značně sníží náklady klubu, kdy dnes všechny týmy vyjíždí za přípravou do okolních měst, někdy i na tréninky, takže se mimo dopravu hradí i vysoké pronájmy. Umělá tráva by neměla mít pouze ekonomickou výhodu, ale také i prestižní, kdy vytíženost by byla díky značnému zájmu z okolí stoprocentní.

Jste členem pracovní skupiny za Fotbal FM, jistě tedy máte představy na přebudování areálu, který bude následně sloužit dalším generacím?

Samozřejmě. Nejen já, ale i celé vedení Fotbalu FM má představy, jak stadion ve Stovkách opravit a dále zvelebit. Společně s vedením našeho města se upřednostnily priority, které napomohou dalšímu rozvoji fotbalu ve Frýdku-Místku. V první etapě by měla vyrůst na původní škvárové ploše umělá tráva třetí generace s osvětlením a na místě spodních kabin by měl vyrůst komplex pro celou naší mládež se šatnami, rehabilitací a sociálním zařízením. Pevně věříme, že i když proces čerpání z fondu EU je časově náročnější, tak hned, jak to bude umožněno, začne se s prácemi na první etapě. Vybudováním menších sportovišť s umělou plochou za 5. a 9. ZŠ a vedle SŠSD na Lískovecké ulici bude sportovní areál ve Stovkách chloubou celého města Frýdek-Místek.