Ve funkci předsedy okresního fotbalového svazu nejste žádným nováčkem. V čele frýdecko-místeckého OFS jste stál již v minulosti.

Ano, je to mé již třetí volební období. První, čtyřleté, bylo v letech 2007 až 2011. Druhé bylo jen dvouleté, a to do 2. února letošního roku. Dvouleté bylo z toho důvodu, že vedení FAČR (Fotbalová asociace ČR, pozn. red.) rozhodlo, aby výkonné výbory měly na všech úrovních, což je okres, kraj, Morava i Praha, mandát do stejného termínu. V okresech volby právě proběhly, kraje v celé republice budou zvoleny do konce února a Morava s Prahou do konce června. Pak se všichni delegáti budou setkávat na valných hromadách a dalších společných jednáních až do roku 2017.

ZDENĚK DUDA

Narozen: 16. 2. 1955

Hráčská kariéra: Sokol Hrabová (žáci), TJ NH Ostrava (dorost), TJ

NH Ostrava, Důl Paskov (muži krajský přebor)

Rozhodčím od: 1984, 1992 1998 (1. liga)

Delegátem od: 1993, 2001 2009 (1. liga)

Funkcionářská kariéra: předseda KR na okrese, člen KR na kraji,

předseda OFS od roku 2007, člen VV MS KFS od roku 2009

Kandidoval jste na funkci předsedy sám, nebo jste měl konkurenty?

Stejně, jako v minulých volbách, jsem kandidoval sám, protikandidáta jsem neměl. Velmi mě potěšilo, že i tentokrát jsem obdržel sto procent hlasů. Je to dobré vysvědčení pro celý náš kolektiv. Asi to neděláme špatně.

Zkuste ve zkratce vypíchnout, co takový předseda OFS má vlastně na starosti? Co je jeho pracovní náplní?

Jde o celkové řízení svazu ve spolupráci s odbornými komisemi, aby prostě veškeré soutěže byly regulérní. Ať to nezazní jako chlouba, ale myslím si, že díky poctivé práci všech komisí a perfektní práci sekretáře Miloše Ježe, se nám to daří. Důležité je, že u nás na okrese měříme všem stejně. Dalším úkolem je díky mému členství ve výkonném výboru kraje úzká spolupráce s tímto orgánem. Důležitá je i spolupráce s družebními svazy ze slovenské Čadce a polského Skoczowa, která trvá díky bývalému předsedovi Zdeňkovi Niedobovi již přes dvacet let.

Volební komise právě sčítá hlasy. Vlevo člen volební komise Vladimír Šmíd a vpravo předseda VK Jaroslav Ramík.

VOLEBNÍ komise právě sčítá hlasy. Vlevo člen volební komise Vladimír Šmíd a vpravo předseda VK Jaroslav Ramík. Foto: Miloš Jež

O co vlastně ve spolupráci s těmito svazy jde?

Meziokresní družba s BOZP Skoczów a ObFZ Kysúc patří mezi další naše priority společně ještě s komisí mládeže. Každoročně se hrají tři halové turnaje, jeden pro mladší žáky, jeden pro starší žáky a jeden pro mladší dorostence, kdy na každém turnaji hrají oba ročníky dané kategorie. Na jejich organizaci se rovnoměrně podílí všechny zainteresované strany. Kromě těchto turnajů se každý rok v létě na velkém hřišti utkají reprezentace mladších a starších žáků, vítězové okresních přeborů jednotlivých okresů v kategoriích starších žáků a starších dorostenců. Rovněž na organizaci těchto turnajů se jednotlivé okresy podílejí rovnoměrným, rotačním podílem. Jednou ročně se pak členové jednotlivých okresů sejdou ke vzájemnému setkání, kde plánují činnost pro následující rok. Letošní rok je již dvacátý sedmý v existenci družby mezi naším okresem a polským Skoczówem a dvacátý druhý se slovenskou Čadcou.

Kolik klubů má členství v OFS Frýdek-Místek?

V soutěžích našeho OFS ve Frýdku-Místku máme čtyřiačtyřicet tělovýchovných jednot.

Zúčastnily se všechny okresní kluby valné hromady?

Očekával jsem stoprocentní účast, vždyť valná hromada a navíc volební, byla po dvou letech. Ale ne všichni k ní přistoupili, jak měli, a budu konkrétní. Zúčastnilo se 37 klubů, takže sedm si nenašlo čas. Omluvil se SK Nošovice-Lhoty, ale valná hromada asi nic neznamená v Čeladné, Dobré, Hnojníku, Kunčicích, Návsí a Tošanovicích.

Předseda fotbalového oddílu TJ Oldřichovice Karel Turoň právě vhazuje do urny volební lístek.

PŘEDSEDA fotbalového oddílu TJ Oldřichovice Karel Turoň právě vhazuje do urny volební lístek. Foto: Miloš Jež

Výkonný výbor měl v minulém období pět členů. Nyní se váš tým rozšířil o další dva členy. Proč k tomu došlo?

Bylo to na základě požadavku oddílů z Třinecka a Jablunkovska, které chtěly mít v této oblasti větší zastoupení. I když dle mého názoru stávající pětičlenný výbor na stanovené úkoly stačil, my jsme vlastně servis pro oddíly. A když kluby požadovaly výkonný výbor rozšířit, nikdo z nás nebyl proti.

Jaké úkoly dostal nový výkonný výbor pro další funkční období?

Oddíly své požadavky vznesly na valné hromadě a jsou uvedeny v usnesení. Hlavně byla vyslovena nespokojenost s poskytovanými státními dotacemi. Jsou nevelké, a přesto vyžadují velkou administrativu, včetně vedení podvojného účetnictví. Když kluby dostanou nějakou dotaci a pak za ní vlastně zaplatí vedení účetnictví, tak se vše míjí svým účinkem. Rovněž byly připomínky k registraci nových členů, přestupům. Oddíly by chtěly veškerou registraci zavést do krajského města, aby se vše urychlilo a zjednodušilo. Budeme mít o co bojovat, ale určitě to nebude jednoduché.

Své předsednictví u okresního fotbalového svazu jste obhájil. Nepomýšlíte třeba výše? Co takhle předsedat krajskému svazu?

Předsedat určitě ne, to necháme mladším. Ale po důvěře, kterou mi projevila valná hromada našeho okresu, budu kandidovat stejně jako v minulém volebním období na člena výkonného výboru MS KFS za okresy. Stávající předseda kraje Martin Bednář bude kandidovat znovu. A protože to dělá dobře, bude ho náš okres podporovat. Tato činnost mě naplňuje, práce je vidět. Oddíly, hrající krajské soutěže, to finančně pocítily. Obdržely z rozpočtu kraje polovinu svých členských příspěvků za rok 2012, každý tým hrající žákovské či dorostenecké soutěže dostává ročně míče Adidas na každé družstvo. Klubům, které o to požádaly, byly proplaceny náhrady za delegáty svazu. Existuje značná podpora zimní ligy, turnajů mládeže, výborný servis pro kluby i náš OFS. Oddíly, jež postihla povodeň, získaly materiálovou výpomoc a mohl bych pokračovat. Byla to pomoc klubům v řádech stovek tisíc, myslím, že v minulosti tomu tak nebylo.

Když nemáte v hlavě zrovna fotbal, čemu se věnujete?

Je to asi nemoc, ale fotbal mám v hlavě stále. Abych se navíc nenudil, tak v tomto ročníku jsem začal dělat navíc vedoucího mužstva frýdecko-místecké juniorky v krajském přeboru. Je radost sledovat, jak tito mladí kluci k fotbalu přistupují. A když zrovna nejsem někde na fotbale, tak sleduji v televizi i jiné sportovní přenosy.

Letošních voleb do výkonného výboru OFS FM se zúčastnili zástupci 37 okresních klubů.

LETOŠNÍCH voleb do výkonného výboru OFS FM se zúčastnili zástupci 37 okresních klubů. Foto: Miloš Jež

V minulosti jste byl prvoligovým rozhodčím. Dají se nabyté zkušenosti využít i pro vaši funkci předsedy?

Kariéru prvoligového rozhodčího jsem končil v roce 1998, jako ligový delegát jsem pak naskočil do soutěží o tři roky později. V klidu vše probíhalo až do roku 2007, kdy jsem nastoupil jako předseda OFS. Nejdříve jsem byl upozorňován, jak mám volit na valných hromadách, koho bych měl podporovat a podobně. Já však nejsem ovce ze stáda a mám svůj názor, za kterým si stojím. Takže po skončení podzimní ligové části v roce 2009 mi bylo jednoduše řečeno, že končím. V kuloárech se neslo, že z politických důvodů. Tehdy jsem získal cenné zkušenosti, které mi už nikdo nevezme.

Roli rozhodčího převzal ve vaší rodině syn Radim. Podaří se i jemu proniknout mezi ligové rozhodčí?

Píská už devatenáctý rok, začal v patnácti. Ani já jsem s píšťalkou nepobíhal po hřištích tak dlouho jako on. Pátým rokem řídí Moravskoslezskou ligu bez sebemenších problémů. Zejména v posledních dvou ročnících řídí především ty těžší, vypjatější zápasy. Hodnocení delegátů má vesměs kladné, s fyzičkou ani teorií neměl nejmenší problémy. Jenže bohužel o postupech na Moravě nerozhodovala vždy jen kvalita. Nebudu říkat co, ale mrzí mě, že je odstavený za názory svého otce. Vždyť se podívejte, kolik rozhodčích z Moravy v poslední době vypadlo a kteří je nahrazují, často za půl roku letí zpět. Chtěl bych věřit, že nyní po volbách na všech úrovních se mnohé věci zlepší a snad i napraví.

Co vás na samotném fotbale v naší republice štve?

Že sport není sportem, ale rozhodují o něm jiné věci. K vrcholové kopané se nechci vyjadřovat, my jsme tady zvoleni pro okresní úroveň. A tady mi vadí, že mnohé oddíly s námi nechtějí spolupracovat s ožehavým problémem, a to jsou rozhodčí. Oni a alkohol. Sami nalijí rozhodčímu před utkáním, a pokud utkání nedopadne podle jejich představ, tak až pak nám to hlásí. A to je špatné. Ale všichni rozhodčí takoví nejsou, jde jen o pár starších bez dalších ambicí. Já však věřím, že po debatě na valné hromadě tento problém společně s oddíly odbouráme. Další věc, která mi vadí, je malý zájem mladších ročníků přiložit ruku k dílu. Sedět s pivem na tribuně a kritizovat to nebo ono, to umí každý. Bylo by super, kdyby se mladí lidé více hlásili do práce v komisích.

Jak vnímáte samotnou korupci, která v posledních letech hýbe s českým fotbalem?

To není problém jen českého fotbalu. To je problém fotbalu na celém světě. V minulých dnech bylo uvedeno, že bylo zmanipulováno snad 680 zápasů. Co k tomu ještě chcete říct? Fotbal je tak jen odrazem celé naší společnosti.

Souhlasíte s postojem FAČR, který vlastně poslední kauzu přestal vyšetřovat?

Tak k tomu jen No comment. Byl bych rád, aby oddíly našeho okresu získaly dotace i v dalších letech.

Výsledky voleb OFS FRÝDEK-MÍSTEK (období 2013/2017)

předseda OFS: Zdeněk Duda

členové VV OFS: Jiří Dlouhý, Josef Mudra, Svatopluk Pešat, Karel Turoň a nově za Třinecko Jan Suszka, za Frýdecko-Místecko Jakub Kielar

členové revizní komise: Jaroslav Jež, Karel Mamula, Radomír Myška

Členové VV OFS FM o znovuzvoleném předsedovi Zdeňku Dudovi:

Josef Mudra: Kdyby nebylo Zdeňka Dudy a nového sekretáře, oddíly by určitě nedostaly tak rychle dotace. Je to člověk na svém místě. Vychází vstříc všem jednotám, ale i složkám.

Jakub Kielar: Se Zdeňkem Dudou se znám osobně asi pět let. Za tu dobu vzájemně spolupracujeme nejen na svazové a klubové úrovni, ale také v rámci zlepšování chodu svazu a snižování jeho nákladů. Zdeněk ve své funkci je člověkem na správném místě, je výborným „styčným důstojníkem" mezi okresem a krajem, a to nejen pro kluby. Myslím si, že jeho dlouhodobé setrvání ve funkci předsedy bylo, je a bude obrovským přínosem pro celý fotbalový okres.

Jan Suszka: Zdeňka Dudu znám dlouhé roky jako přímého a spolehlivého člověka. Jeho volba byla určitě na místě.