Marcela Jatagandzidu pracuje už 25 let v kunčické huti. Je kontrolorkou jakosti ve středojemné válcovně.

Autor: Archiv huti