Galerie: Jak jsme žili - Sviadnov

PEKAŘSTVÍ Gureckých ve Sviadnově v době první republiky. Ve třicátých letech minulého století nastal velký rozvoj obce. Na okraji obce se nacházely dvě textilní továrny, v obci byla parní pila, velkouzenářský závod a kolařství a karosárna. ZAČÁTKY sviadnovské mateřské školy. Zřízena byla v květnu roku 1947 a ve své době to byla událost. ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ mluví při projevu ke stávkujícím dělníkům Karlovy huti na táboru lidu ve Sviadnově v roce 1931. Karlova huť byla významným střediskem dělnického hnutí v regionu. SNÍMEK zachycuje slavnostní odhalení památníku stávky v Karlově huti. Památník revolučních bojů byl odhalen v centru obce dne 7. května 1966 za přítomnosti Marie Zápotocké, manželky zesnulého prezidenta Antonína Zápotockého. CVIČENÍ maminek s dětmi v rámci spartakiády v roce 1975. VELKÁ VODA napáchala ve Sviadnově v historii mnoho škod. Povodní byla obec postižena například v červenci 1949, kdy voda vystoupila z koryta a hladina řeky byla údajně tři metry nad normálem. O týden později přišla druhá vlna, která byla ještě ničivější.