Galerie: Památky ve Vítkově

Pestalozziho pomník u školy. Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Plastika sv. Floriána u katolické fary. Svatý Marek u novogotického kostela Nanebevzetí Panny Marie.